Lundens Husläkarmottagning är en småskalig och personlig vårdcentral i Helenelunds centrum i Sollentuna. Vi eftersträvar att bibehålla hög tillgänglighet och nära kontakt med våra patienter. För oss går kvalitet och bemötande före kvantitet. Därför strävar vi efter att bibehålla en liten välskött mottagning.

Vi som arbetar här är två erfarna specialistläkare, en distriktssköterska , tre undersköterskor och en kurator. Som listad patient garanterar vi:

  • Vård anpassad efter dina behov
  • Mycket god tillgänglighet
  • Personligt bemötande.

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm med samma villkor som andra vårdcentraler i regionen.

Vi är miljödiplomerade och följer Socialstyrelsens riktlinjer för Ledningssystem, SOSFS 2011:9, för att planera, kontrollera, följa upp, utvärdera och på sikt förbättra verksamheten. Ledningssystemet används också för att förebygga händelser som till exempel allvarliga klagomål, vård skador samt andra allvarliga avvikelser.

Lundens Husläkarmottagning medverkar med registrering av patienter i följande register: NDR och SveDem.

Personal

Majid Sari-Sarraf 
Karolinska Institutet-94
Specialist i Allmänmedicin
Verksamhetschef
Stefan Hjälte
Karolinska Institutet-94
Specialist i Invärtesmedicin och lungsjukdomar
Verksamhetsansvarig
Ingrid Berglund
Distriktssköterska/Diabetessköterska
Dajana Themir
Specialist USK
Catalina Sasso
USK i väntan på SSK leg
Carolina Ilea
Kurator

Lista dig hos oss

BarnVuxen

dreamhealer-c3a4ppelbild