Äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss på Lundens Husläkarmottagning är välkommen till vår Äldremottagning.
Du når äldremottagningen via direkt telefonkontakt utan val och kan prata med vår sjuksköterska, telefonnummer:076-891 5185.
Måndag-Fredag Kl. 10.00-12.00
I Övrigt kan du nå oss på Tel:
010 – 490 48 88 , Mån-Fred 08.00-17.00
Äldremottagning