Hälsoundersökning / Intyg

För privatpersoner:

Vi genomför Hälsoundersökningar för privatpersoner och Företag.  Intyg utfärdas enligt landstingstaxa.

Undersökningen genomförs av sjuksköterska.

Genomgång av ifyllt hälsoundersökningsblankett. Blodprover som omfattar; blodstatus, blodfetter, lever och njurprover, Sänka, urinprov och socker. Dessutom sköldkörtelprov för kvinnor och PSA för män. Längd, vikt och blodtryck. EKG (Kontroll av hjärtverksamhet) och spirometri (kontroll av lungfunktion).

Pris: 2500 kr

För övrig information V.G. kontakta mottagningen.

För företag:

Kontakta oss för offert.